FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 27 januari 2023 11:10

Per januari 2023 heeft Woonnu een nieuwe Acceptatiegids en productkaart.

Hierin heeft Woonnu de volgende wijzigingen aangebracht of toegevoegd:

  • Bij een ‘Inkomensbepaling Loondienst’ wordt het inkomen gemaximeerd op de laatste 12 maanden. Als uit de salarisstrook een lager inkomen blijkt dan u verwacht op basis van het UWV verzekeringsbericht, dan dient er met dit lagere inkomen getoetst te worden (3.11)
  • Toelichting bouwaard van de woning: Voor zover de woning voldoet aan het Bouwbesluit en duurzaam met de grond verankerd is, stelt Woonnu geen bijzondere vereisten aan de bouwaard van een woning (6.22)
  • Desktoptaxatie Calcasa wordt nu als waardebepaling geaccepteerd voor bij aankoop- en beheerdossiers (7.2)
  • WOZ-waardebepaling verwijderd als waardebepaling voor overbruggingskrediet (7.3)
  • Maximale overbrugging voor onverkochte woningen teruggebracht naar 90% marktwaarde (1.10.1)

Acceptatiegids Woonnu januari 2023
Productkaart Woonnu januari 2023