FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 12 juli 2023 15:00

Woonnu heeft recent twee beleidswijzigingen doorgevoerd en een nieuwe acceptatiegids gepubliceerd.

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • Voor nieuwe aanvragen en verhogingen, financiert Woonnu maximaal 50% van de marktwaarde voor consumptieve bestedingsdoelen.
  • Een getekende verkoopopdracht met vermelding van de te verwachten verkoopopbrengst is niet meer toegestaan als waardebepaling bij een overbrugging. Welke waardebepalingen worden WEL geaccepteerd?
    -Bij verkochte woningen: De getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verlopen.
    -Bij niet-verkochte woningen: gevalideerd taxatierapport of desktoptaxatie of met de getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verlopen.

Woonnu acceptatiegids augustus 2023