FAST inlog adviseur | contact

SolidBriQ | Portfolio Groeifaciliteit

Dit is een faciliteit die de klant in staat stelt snel te kunnen handelen bij een kans op de vastgoedmarkt, waarbij SolidBriQ met zekerheid, binnen vooraf bekende voorwaarden, een financiering kan verstrekken zonder voorbehoud.

 

De Portfolio Groeifaciliteit van SolidBriQ is een bevestiging dat SolidBriQ bereid is om de klant een financiering aan te bieden gebaseerd op de overwaarde in de portefeuille die bij SolidBriQ is gefinancierd. Behoudens drie eisen worden er geen verdere voorbehouden verbonden aan de Portfolio Groeifaciliteit:

  • de financiering dient volledig te worden aangewend voor de aankoop van een residentieel verhuurd (of nog te verhuren) onroerend goed
  • het is niet toegestaan om financiering van een andere geldverstrekker dan SolidBriQ op het aan te kopen onderpand te vestigen
  • het aan te kopen onderpand komt niet voor op de lijst met niet toegestane onderpanden uit hoofdstuk 9 uit de acceptatiegids.

 

De hoogte van de SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit wordt bepaald door het verschil tussen de bestaande hypotheek en 90% van de toegestane maximale verstrekking (LTV, ICR en DSCR) ten tijde van de aanvraag voor de bestaande hypotheek. Indien de huidige maximale verstrekking lager is dan de maximale verstrekking ten tijde van de aanvraag van de bestaande hypotheek, zal de huidige maximale verstrekking worden gehanteerd.

 

Indien vervolgens de optie van de Portfolio Groeifaciliteit wordt uitgeoefend, verloopt het aanvraagtraject voor de hypotheek hetzelfde als voor een standaard hypotheekaanvraag. Door SolidBriQ wordt er een hypotheek gevestigd op het aan te kopen onderpand tot de maximale LTV die SolidBriQ voor het betreffende onderpand hanteert. Voor het restant wordt de bestaande hypotheek bij SolidBriQ verhoogd. In tegenstelling tot een reguliere verhoging onder de verhoogde inschrijving, worden de gelden van de verhoging naar de betreffende notaris overgemaakt in plaats van rechtstreeks naar de klant.