Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact

Productvergelijker Nieuwbouw

De productvergelijker Nieuwbouw geeft in een oogopslag een duidelijk overzicht van de gangbare acceptatievoorwaarden en mogelijkheden van onze geldverstrekkers waarop nieuwbouw van toepassing is. Aan deze productvergelijker kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij wijzigingen in het acceptatiebeleid van onze geldverstrekkers passen wij dit overzicht per direct aan. Dit overzicht is ook vormgegeven in een fysiek exemplaar die we meerdere keren per jaar updaten. Wilt u de laatste update per post ontvangen? Mailt u dan naar samenwerken@flexfront.nl.

Aanbieders
Argenta
WelThuis
Thuis Hypotheek
Comfort Profijt & Comfort Standaard
Woon Bewust
IQWOON
Lloyds Bank
MUNT Hypotheken
NIBC Direct Hypotheek & NIBC Direct Extra
Robuust
Vista
Woongenot
Algemeen
€ 500 alleen bij getekende verlenging
Ja, alleen gedurende de standaard geldigheid van 4 maanden. Na 4 maanden wordt de rente vastgezet
Mogelijk
Nee
Ja
4 + 8 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
N.v.t.
24 maanden
2 x 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
1% alleen als bindend aanbod door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Ja
Ja
90 dagen / 150 dagen
0,20% per verlengde maand of gedeelte daarvan
24 maanden
Mogelijk op voorlegbasis
Hypotheekrente - 1%
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Ja
Ja
4 + 2 maanden
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
24 maanden
Niet mogelijk
Hypotheekrente - 1%
Geen
Profijt: Nee Standaard:Ja
Mogelijk
Nee
Ja
Profijt: 3 maanden Standaard: 3 + 3 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
Profijt: N.v.t. Standaard: 0,25% per maand bij verlenging
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Ja
Ja
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
N.v.t.
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Ja
Mogelijk
Ja
Geen
4 + 4 maanden
N.v.t.
24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Ja
Mogelijk
Ja
Ja
90 + 90 dagen
0,25% van de hoofdsom per maand (of gedeelte hiervan), bij gestegen rente
24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
€ 500 bij annulering in de verlengingsperiode
Ja
Mogelijk
Ja
Geen
3 + 3 maanden
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Hypotheekrente - 1%
Direct: geen Direct extra: 1% alleen bij annulering door klant na finaal akkoord (alleen na verlenging)
Nee
Direct: mogelijk binnen 6 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing Direct extra: mogelijk binnen 9 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing
Ja
Ja
Direct: 4 maanden Direct extra: 6 maanden + 6 maanden
Direct: N.v.t. Direct extra: 0,25% op maandbasis per dag bij gestegen rente
24 maanden
Direct: Niet mogelijk Direct extra: Mogelijk in overleg. Indien verlenging = zonder rentevergoeding
Gelijk aan hypotheekrente, bij meerdere leningsdelen o.b.v. gewogen gemiddelde rente van de leningsdelen
Geen
Dalrente tijdens tekentermijn rente-aanbod (3 weken)
Mogelijk
Ja
Ja
6 + 6 maanden
0,20% op dagbasis
24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan gewogen hypotheekrente
€ 500 bij annulering in de verlengingsfase. Coulance bij overlijden van de aanvrager plus als de verkoop niet doorgaat
1e 3 maanden: laagste rentecontrole bij passeren of offerterente (automatisch meedalen). Verlenging: laagste van geoffreerde rente óf rente van offertedatum + 3 maanden (vastklikken) als die rente lager is (niet automatisch meedalen)
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing
Ja
Ja
3 + 9 maanden
N.v.t.
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Ja
Ja
4 + 5 maanden
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
24 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
Onderpand
Mogelijk
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Mogelijk
Ja
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van bouw + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen
Mogelijk
Niet mogelijk
Bij passeren
Niet mogelijk
Ja
VON + meerwerk + renteverlies, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij individuele bouw met aannemer (aanwezig voor bindend aanbod)
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen
Mogelijk
Mogelijk
Alleen nodig bij zelfbouw
Mogelijk
Ja
Zie gids p. 4
Mogelijk
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Niet mogelijk
Ja
NHG max 4% renteverlies tijdens de bouw. Zonder NHG zie gids p. 38 & 39
Mogelijk
Mogelijk
Alleen nodig bij zelfbouw
Mogelijk
Ja
Zie gids p. 16
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk (max 20%). Bij NHG renteverlies tijdens bouw tot maximaal 4%
Mogelijk
Niet mogelijk
Bij individuele bouw dient de taxatie mede op de omgevingsvergunning te zijn gebaseerd
Ja
Ja
Zie gids p.23
Mogelijk
Niet mogelijk
Via de notaris
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk (Maximaal 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tot max 4% + bouwrente (uit K/A ovk)
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient onherroepelijk te zijn bij de finale beoordeling
Mogelijk
Ja
VON + meerwerk + bouwrente + renteverlies
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij individuele bouw met aannemer
Mogelijk
Alleen nodig bij projectbouw
Stichtingskosten conform NHG, dus incl. meerwerk + renteverlies
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij individuele bouw met aannemer (aanwezig voor bindend aanbod)
Niet mogelijk
Ja
Zie gids p. 16
Overbrugging en huidige woning
Periode conform verklaring verkopend makelaar. Nog niet in de verkoop dan 12 maanden
Alleen rente
Alleen rente
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restantschuld
Mogelijk
Maximaal € 1.000.000
90% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
90% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Verkoopprijs - 1,85% kosten - restschuld
Nee
24 maanden
€ 250
Mogelijk
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Gevalideerd taxatierapport
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Gevalideerd taxatierapport of de verkoopakte
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Documentatie waaruit de middelen blijkt of ruimte inkomenstoets
> € 10.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden
Alleen rente
Niet mogelijk
Mogelijk zie gids p. 21
Mogelijk
Geen maximum
85% van WOZ-/marktwaarde
85% van verkoopprijs - restschuld
100% van de verkoopprijs - restschuld - makelaarskosten
Nee, wel onderbouwen
12 maanden, verlenging 6 maanden
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
WOZ, taxatie, verkoopopdracht, restschuldopgave, EM voor 12 maanden
Verkoopakte, schuldrest, EM voor 12 maanden
Verkoopakte (+ evt. verklaring makelaar), restschuld, EM voor rest periode
Bankafschriften, ruimte inkomen, berekening bruto/netto lasten
> € 15.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden
Alleen rente
Niet mogelijk
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restantschuld
Mogelijk
Maximaal € 1.000.000 (overbrugging en oude woning tellen niet mee), maximaal 100% van de stichtingkosten
90 % van verkoopprijs / getaxeerde marktwaarde (laagste) - restschuld
90 % van verkoopprijs / getaxeerde marktwaarde (laagste) - restschuld
100% van de verkoopprijs - restschuld
100% van de verkoopprijs - restschuld - verkoopkosten
24 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig)
Geen
Niet mogelijk
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopopdracht verkopend makelaar, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt bereke
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopovereenkomst, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Verkoopovereenkomst, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, bewijs eigen middelen tot passeerdatum aan te kopen woning (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Bankafschrift, schenkings- / geldleningovereenkomst (inclusief legitimatiebewijs) of indien de middelen uit de verkoop komen verkoopovereenkomst en restschuldopgaaf
> € 15.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restantschuld
Mogelijk
Geen max, lening boven de € 650.000 worden voorgelegd aan de funder
88% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
88% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
98% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Ja, op individuele basis afwijking mogelijk
18 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig, verlengingskosten € 250)
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ taxatieverslag
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ taxatieverslag
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Documentatie waaruit de middelen blijkt of ruimte inkomenstoets
vanaf >10.000. Tussen € 10.000 en € 15.000 alleen als het niet mogelijk is om het bedrag naast de hypotheek te kunnen lenen (op basis van 2 %)
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restantschuld
Niet mogelijk
€ 1.000.000
Niet mogelijk
Niet mogelijk
97% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Nee
24 maanden
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Documentatie waaruit de middelen blijkt of ruimte inkomenstoets
> € 10.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
Verwachte verkoopprijs conform verklaring makelaar - restantschuld
Niet mogelijk
Geen maximum
Niet mogelijk
Niet mogelijk
98% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Nee
24 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig)
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Documentatie waaruit de middelen blijkt of ruimte inkomenstoets
vanaf >10.000. Tussen € 10.000 en € 15.000 alleen als het niet mogelijk is om het bedrag naast de hypotheek te kunnen lenen (op basis van 2 %)
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden netto last
Rente + Aflossing
Mogelijk
Vraagprijs – restantschuld
Mogelijk
€ 1.500.000
90% van (laagste) verkoopprijs of marktwaarde - restschuld
90% van (laagste) verkoopprijs of marktwaarde - restschuld
100% van verkoopprijs -restschuld
Ja, of verklaren dat de woning binnen 12 maanden in de verkoop gaat (door aanvragers) en 12 maanden extra dubbele lasten (=24)
24 maanden
Geen
Mogelijk zonder NHG
Taxatierapport of Calcasa, WOZ, getekende verkoopopdracht, restschuldopgave huidige hypotheek, eigen middelen voor de dubbele lasten (12 maanden)
Taxatierapport, Calcasa, WOZ, getekende verkoopopdracht, restschuldopgave huidige hypotheek, eigen middelen voor de dubbele lasten (12 maanden)
Verkoopakte, restschuldopgave, dubbele lasten voor de benodigde periode
Bankafschriften, ruimte op inkomen, krediet (mits passend)
(recent) Bijgeschreven bedragen, hoogte inbreng niet passend bij inkomen en/of situatie. (Gezamelijk bruto jaarinkomen € 50.000, benodigd € 70.000)
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
6 maanden bruto last of werkelijke last middels berekening
Rente + Aflossing
Mogelijk
Vraagprijs – restantschuld
Mogelijk
Nieuwe hypotheek max € 1.000.000
90% marktwaarde taxatierapport of verkoopopdracht (laagste) - restschuld
90% van de verkoopprijs - restschuld
97% verkoopovereenkomst - restschuld
Nee
30 maanden
€ 500
Niet mogelijk
Verkoopopdracht, restschuld, taxatie, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Verkoopakte, schuldrest, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Verkoopakte, schuldrest, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Bankafschrift en ruimte op inkomen
Bij twijfel
Zonder NHG: maximaal 3 maanden op datum van rente-aanbod. Met NHG: maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
Rente + Aflossing
Mogelijk
90% van volwaardig taxatierapport, waardebepaling of WOZ, o.b.v. maximaal 6 maanden verkooptermijn
Mogelijk
Alles is voorlegbaar, maximale hoofddsom € 250.000 + 110% waarde woning + verkoopprijs minus restschuld zonder ontbindende voorwaarden
90% taxatierapport of verkoopopdracht (laagste ) - restschuld
90% verkoopovereenkomst - restschuld
97% verkoopovereenkomst - restschuld
Ja, op individuele basis afwijking mogelijk
24 maanden
Geen
Alleen een aflopend krediet (AK)
Taxatierapport, WOZ, verkoopopdracht, restschuld, waarde polis/SEW
Verkoopovereenkomst, restschuldopgave, waarde polis/SEW
Verkoopovereenkomst, restschuldopgave, waarde polis/SEW
Bankafschrift en ruimte op inkomen
> € 10.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden of verwachte verkooptermijn
Alleen rente
Niet mogelijk
Verwachte verkooptermijn en verkoopprijs conform verklaring makelaar - restantschuld
Mogelijk
Geen maximum
90% van de marktwaarde - restschuld
90% van de verkoopprijs - restschuld
98% van de verkoopprijs - restschuld
Nee, wel onderbouwen
24 maanden
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Verklaring verkopend makelaar met waarde en verkooptermijn + EM o.b.v. deze verklaring, restschuldopgave
Verkoopakte, restschuldopgave + EM voor 12 mnd of o.b.v. de verkooptermijn
Verkoopakte, restschuldopgave + EM zo nodig
Bankafschrift en ruimte op inkomen
Bij aflossen krediet(en) onder de € 5.000 en bij twijfel
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden
Alleen rente
Alleen rente
90% van de marktwaarde - restantschuld. Bij verkoopverlies aantonen dat dit uit eigenmiddelen voldaan kan worden. De MW van de oude woning dient vastgesteld te worden a.d.h.v. de WOZ of een gevalideerd taxatierapport
Mogelijk
Geen maximum
90% van de marktwaarde - restschuld
90% van de marktwaarde - restschuld
98,5% van verkoopprijs - restschuld
Nee
24 maanden
Geen
Niet mogelijk
Gevalideerd taxatierapport of WOZ-beschikking, saldobiljet huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek en bewijs EM 12 maanden
Verkoopovereenkomst, gevalideerd taxatierapport of WOZ-beschikking, saldobiljet huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek en bewijs EM 12 maanden
Verkoopovereenkomst, saldobiljet huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek en bewijs EM voor periode passeren aan te kopen woningen en te verkopen woning
Bankafschrift, ruimte in inkomenstoets (alleen voor dubbele lasten), schenkingsovk., leningovk., beleggersrekening, kapitaalverzekeringen (bij verpand alleen t.b.v. verkoopverlies)
Bij twijfel
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
12 maanden
Alleen rente
Niet mogelijk
Verwachte verkoopprijs/marktwaarde (laagste) - restantschuld
Mogelijk
Maximaal € 1.000.000 (overbrugging en oude woning tellen niet mee), maximaal 100% van de stichtingkosten
90% van de marktwaarde - restschuld
90% van verkoopprijs / getaxeerde marktwaarde (laagste) - restschuld
100% van de verkoopprijs - huidige restschuld
100% van de verkoopprijs - restschuld - verkoopkosten
24 maanden
Geen
Niet mogelijk
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopopdracht verkopend makelaar, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt bereke
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopovereenkomst, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Verkoopovereenkomst, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, bewijs eigen middelen tot passeerdatum aan te kopen woning (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Bankafschrift, schenkings- / geldleningovereenkomst (inclusief legitimatiebewijs) of indien de middelen uit de verkoop komen verkoopovereenkomst en restschuldopgaaf
> € 15.000
Maximaal 3 maanden op datum van bindend aanbod
Duurzaamheid
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K/A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Nee
Ja
Koop/aanneemovereenkomst
Gecertificeerd energielabeladviseur dient aan te tonen dat er sprake is van een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt
Garantie waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is
NHG volgend
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja, wisselende opslag
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja
Indien een door een gecertificeerde energielabeladviseur energielabel A++ of hoger is afgegeven voor 1 januari 2015; of een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6 is afgegeven
Een door een gecertificeerde energielabeladviseur afgegeven rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan 0 is afgegeven
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Nee
Ja
Specificatie EBV
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Ja
Ja
Aantonen energiebesparende maatregelen
Aantonen energiebesparende maatregelen
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Nee
Ja
Mogelijk. Meerwerkspecificatie
Gecertificeerd energielabeladviseur dient aan te tonen dat er sprake is van een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt
Garantie (van minimaal 10 jaar) waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is
Ja
Ja
Koop/aanneemovereenkomst
Gecertificeerd energielabeladviseur dient aan te tonen dat er sprake is van een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul
Mogelijk, garantie waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is
Ja
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG