Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
Aanbieders
Argenta
WelThuis
Leef Hypotheek
Clarian
HollandWoont
Comfort Profijt
Vrij Leven
Woon Bewust
IQWOON
Lloyds Bank
Lot Hypotheken
MUNT Hypotheken
NIBC Direct Hypotheek & NIBC Direct Extra
Obvion
Robuust
Compleet Hypotheek
Vista
Woongenot
Woonnu
Algemeen
€ 500 alleen bij getekende verlenging
Ja, alleen gedurende de standaard geldigheid van 4 maanden. Na 4 maanden wordt de rente vastgezet
Mogelijk
Ja
4 + 8 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
N.v.t.
24 maanden
2 x 6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
1% alleen als bindend aanbod door de klant geaccepteerd is
Nee
Mogelijk
Ja
90 dagen / 150 dagen
0,20% per verlengde maand of gedeelte daarvan
24 maanden
Mogelijk op voorlegbasis
Gewogen gemiddelde hypotheekrente - 1% (vergoeding bij nieuwbouw max 12 mnd en verbouwing 6 mnd)
Geen
Nee
Mogelijk
Ja
4 + 2 maanden
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
24 maanden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw
Eenmalig met 6 maanden, rentevergoeding vervalt
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Nee
Mogelijk
Ja
2 + 4 maanden bij bestaande bouw en 2 + 10 maanden bij nieuwbouw
Bij nieuwbouw, 0,20% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
Bestaand = 9 maanden, nieuwbouw = 24 maanden
6 maanden
Gelijk aan hypotheekrente, na verlenging geen vergoeding meer
Geen
Nee
Mogelijk
Ja
6 + 6 maanden
0,20% per maand, per dag berekend
24 maanden
6 maanden
Ja, niet na verlening
Geen
Nee
Mogelijk
Ja
3 maanden
N.v.t.
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Ja, alleen gedurende de eerste 4 maanden. Bij eerder passeren of bij verlengen geldt lagere dagrente op moment van passeren of verlengen
Mogelijk
Variabel
4 maanden
0,20% per maand, wordt berekend per dag op basis van de 30/360 methodiek. Bereidstellingsprovisie is uitsluitend van toepassing indien marktrente hoger is op datum van passeren t.o.v. geldende rente voor offerte, n.v.t. op overbruggingen
Bestaand = 9 maanden Nieuwbouw = 24 maanden In combinatie met EBB = 12 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
1% bij getekende verlenging
Nee
Mogelijk
Ja
4 + 2 maanden (verlenging alleen mogelijk vanaf BKA)
N.v.t.
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Ja
Mogelijk
Geen
4 + 4 maanden
N.v.t.
24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Ja
Mogelijk
Ja
90 + 90 dagen
0,25% van de hoofdsom per maand (of gedeelte hiervan), bij gestegen rente
24 maanden
6 maanden (met rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Nee
Mogelijk binnen 6 mnd na aflossing
Ja
4 maanden
N.v.t.
24 maanden
N.v.t.
Gelijk aan hypotheekrente (gewogen gemiddelde rente)
€ 500 bij annulering in de verlengingsperiode
Ja
Mogelijk
Geen
4 + 2 maanden
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging en gestegen rente
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Hypotheekrente - 1%
Direct: geen Direct extra: 1% alleen bij annulering door klant na finaal akkoord (alleen na verlenging)
Nee
Direct: mogelijk binnen 6 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing Direct extra: mogelijk binnen 9 maanden na aflossing, mits gemeld voor de aflossing
Ja
Direct: 4 maanden Direct extra: 6 maanden + 6 maanden
Direct: N.v.t. Direct extra: 0,25% op maandbasis per dag bij gestegen rente
24 maanden
Direct: Niet mogelijk Direct extra: Mogelijk in overleg. Indien verlenging = zonder rentevergoeding
Gelijk aan hypotheekrente, bij meerdere leningsdelen o.b.v. gewogen gemiddelde rente van de leningsdelen
€500 na annulering van het getekende bindend aanbod
Nee
Mogelijk
Ja
3 + 9 maanden
0,25% op maandbasis per dag bij verlenging
24 maanden
Niet mogelijk
Gewogen gemiddelde gedurende eerste 12 maanden
Geen
Dalrente tijdens tekentermijn rente-aanbod (3 weken)
Mogelijk
Ja
6 + 6 maanden
0,20% op dagbasis
24 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan gewogen hypotheekrente
n.v.t.
Ja
Ja
Ja
4 + 2 maanden
van toepassing als de rente op de passeerdatum hoger is, wordt per dag berekend
18 maanden
6 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
€ 500 bij annulering in de verlengingsfase. Coulance bij overlijden van de aanvrager plus als de verkoop niet doorgaat
Binnen 3 maanden: Geoffreerde rente of lagere rente indien de rente bij passeren lager is. Bij verlenging: Laagste van geoffreerde rente of de rente van offertedatum + 3 maanden als die rente lager is. De rente wordt vastgeklikt
Mogelijk binnen 6 maanden na aflossing
Ja
3 + 9 maanden
N.v.t.
18 maanden
Bestaand = 6 maanden (zonder rentevergoeding), nieuwbouw = 12 maanden (zonder rentevergoeding)
Gelijk aan hypotheekrente
Geen
Alleen gedurende tekentermijn rente-aanbod (dalrente tijdens deze termijn)
Mogelijk
Ja
4 + 5 maanden
0,25% van de hoofdsom per maand, bij gestegen rente
24 maanden
Niet mogelijk
Gelijk aan hypotheekrente
€ 500
Nee
Mogelijk
Ja
3 maanden bestaande bouw, 6 maanden nieuwbouw, tegen bereidstellingsprovisie te verlengen met 6 maanden
0,2% per maand op dagbasis berekend, bij gestegen rente
12 maanden bij verbouw, 24 maanden bij nieuwbouw
Mogelijk voor 12 maanden. Rentevergoeding wordt dan beëindigd
Gelijk aan hypotheekrente, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw
Onderpand
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient bij passeren aanwezig te zijn
Mogelijk
Ja
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van bouw + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient bij passeren aanwezig te zijn
Niet mogelijk
Ja
VON + meerwerk + renteverlies, indien taxatie verplicht geldt taxatiewaarde
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij individuele bouw met aannemer (aanwezig voor bindend aanbod)
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient definitief te zijn
Mogelijk
Ja
Zie gids p. 37
Mogelijk
Niet mogelijk
Verplicht
Mogelijk
Ja
Conform NHG
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij zelfbouw
Mogelijk
Ja
Zie gids p. 5
Mogelijk
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Mogelijk
Ja
Conform NHG
Mogelijk
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Niet mogelijk
Ja
Zie gids p. 4
Mogelijk
Mogelijk
Alleen nodig bij zelfbouw
Mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen. Zie gids p. 16 voor afwijkingen
Mogelijk op voorlegbasis
Niet mogelijk
Wordt niet opgevraagd
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk (max 20%). Bij NHG renteverlies tijdens bouw tot maximaal 4%
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient bij passeren aanwezig te zijn
Niet mogelijk
Ja
Stichtingskosten conform NHG, dus incl. meerwerk + renteverlies
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient bij passeren aanwezig te zijn
Ja
Ja
Zie gids p. 48
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient bij passeren aanwezig te zijn
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk (Maximaal 25% koop/aanneemsom) + renteverlies tot max 4% + bouwrente (uit K/A ovk)
Mogelijk
Mogelijk, taxatie verplicht
Ja
Mogelijk
Ja, bij CPO en zelfbouw in eigen beheer ook bankgarantie mogelijk
Aanneemsom + grond + meerwerk + kosten van de bouw + bouwrente (max 4%) + aansluiting nutsvoorziening + planontwikkelingskosten (bij CPO)
Mogelijk
Niet mogelijk
Dient onherroepelijk te zijn bij de finale beoordeling
Mogelijk
Ja
VON + meerwerk + bouwrente + renteverlies
Niet toegestaan
Niet toegestaan
Verplicht bij passeren
Toegestaan
Verplicht als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst
Koop/aanneemsom plus meerwerk plus EBV plus max 4% renteverlies
Mogelijk (onherroepelijke omgevingsvergunning en afbouwgarantie benodigd)
Niet mogelijk
Benodigd bij passeren, controle uitgevoerd door notaris
Mogelijk (met aanvullende voorwaarden)
Verplicht
Stichtingskosten conform NHG, = incl meerwerk + renteverlies. Let op: maximaal meerwerk tbv bepaling stichtingskosten (20%)
Mogelijk
Niet mogelijk
Alleen nodig bij individuele bouw met aannemer (aanwezig voor bindend aanbod)
Niet mogelijk
Ja
Koop/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + nutsvoorzieningen. Zie gids p. 16 voor afwijkingen
Mogelijk
Niet mogelijk
Verbouw = nodig. Bij nieuwbouw, bij passeren niet nodig. Depot wordt pas vrijgegeven bij definitieve omgevingsvergunning
Niet mogelijk
Verplicht
Conform NHG, ook voor niet NHG; Uitzondering: Taxatie bij afkoop erfpacht en koop-/aanneemsom > € 1.000.000
Overbrugging en huidige woning
Periode conform verklaring verkopend makelaar. Nog niet in de verkoop dan 12 maanden
Alleen rente
Alleen rente
Maximaal € 1.000.000
Verkoopprijs - 1,85% kosten - restschuld
Nee
24 maanden
€ 250
Mogelijk
90% van WOZ-/marktwaarde-restschuld
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Gevalideerd taxatierapport
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Gevalideerd taxatierapport of de verkoopakte
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden). Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Saldo bestaande hypotheek (+ eventueel gevraagde overbrugging) x 4% = aan te tonen eigenmiddelen
Alleen rente
Niet mogelijk
Geen maximum
100% van de verkoopprijs - restschuld - makelaarskosten
Nee, wel onderbouwen
12 maanden, verlenging 6 maanden
Overbruggingsrente 0,3 % over het overbruggings leningdeel
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
90% van WOZ-/marktwaarde-restschuld
WOZ, taxatie, verkoopopdracht, restschuldopgave, EM voor de dubbele lasten
Verkoopakte, schuldrest, EM voor de dubbele lasten
Verkoopakte (+ evt. verklaring makelaar), restschuld, EM voor rest periode
12 maanden, voor de overbrugging wordt gerekend met de AFM toetsrente
Alleen rente
Mogelijk
Maximaal € 1.000.000 (overbrugging en evt lopende Leef Hypotheek tellen mee), maximaal 100% van de stichtingkosten
100% van de verkoopprijs - restschuld - verkoopkosten
Nee
24 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig)
Geen
Mogelijk indien noodzakelijk voor betaalbaarheid van de hypotheek
90 % van verkoopprijs / getaxeerde marktwaarde (laagste) - verkoopkosten - restschuld
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopopdracht verkopend makelaar, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopovereenkomst, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten
Verkoopovereenkomst, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, bewijs eigen middelen tot passeerdatum aan te kopen woning
Ja
Alleen rente
Mogelijk
€ 750.000 (excl. overbrugging)
Verkooprijs - huidige schuld - 2% verkoopprijs
Nee
24 maanden
€ 250
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Nog niet mogelijk, op korte termijn wel mogelijk
Nog niet mogelijk, op korte termijn wel mogelijk
Nog niet mogelijk, op korte termijn wel mogelijk
Verkoopakte en actuele opgave restschuld huidige geldverstrekker. Voor looptijd overbruggingshypotheek aantonen betaalbaarheid lasten overbruggingshypotheek + huidige hypotheek. Looptijd = periode tot de overdrachtsdatum van huidige woning
Aantonen dubbele lasten in liquide middelen, periode conform verklaring verkopend makelaar, maximaal 12 maanden
Alleen rente
Niet mogelijk
Conform NHG
98% verkoopwaarde
geen verplichting
24 maanden
€ 250
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Niet mogelijk (tijdelijk )
Niet mogelijk
Ontbindende voorwaarden moeten zijn verlopen
Verkoopakte en saldo bewijs huidige hypotheek
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
Geen max, lening boven de € 650.000 worden voorgelegd aan de funder
98% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Ja, op individuele basis afwijking mogelijk
18 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig, verlengingskosten € 250)
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
88% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ taxatieverslag
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ taxatieverslag
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Aantonen werkelijke periode dubbele lasten met eigen middelen of door inkomenstoets
Alleen rente
Alleen rente
Niet-NHG: € 750.000 excl. overbrugging. Hoger mogelijk op basis van voorleggen
Verkoopprijs -/- Lening -/-2% Verkoopprijs -/- eventuele spaarsaldo van verpande bank- of spaarrekening
Nee
24 maanden
Geen
Mogelijk, indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
98% van de verkoopprijs – restantschuld
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ beschikking
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Gevalideerd taxatierapport of WOZ beschikking
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden). Verkoopakte
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
€ 1.000.000
97% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Nee
24 maanden
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 3 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Periode conform verklaring verkopend makelaar
Alleen rente
Alleen rente
Geen maximum
98% van de verwachte verkoopprijs - restschuld
Nee
24 maanden, verlenging 6 maanden (1 malig)
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Saldo opgave huidige hypotheek (niet ouder dan 12 maanden. Verkoopakte + schrijven van de makelaar dat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
12 maanden netto last
Rente + Aflossing
Mogelijk
€ 1.500.000
100% van verkoopprijs -restschuld
Ja, of verklaren dat de woning binnen 12 maanden in de verkoop gaat (door aanvragers) en 12 maanden extra dubbele lasten (=24)
24 maanden
Behalve rente geen extra kosten
Mogelijk zonder NHG
90% van (laagste) verkoopprijs of marktwaarde - restschuld
Taxatierapport of Calcasa, WOZ, getekende verkoopopdracht, restschuldopgave huidige hypotheek, eigen middelen voor de dubbele lasten (12 maanden)
Taxatierapport, Calcasa, WOZ, getekende verkoopopdracht, restschuldopgave huidige hypotheek, eigen middelen voor de dubbele lasten (12 maanden)
Verkoopakte, restschuldopgave, dubbele lasten voor de benodigde periode
12 maanden
Alleen rente
Mogelijk
€ 1.000.000
98% van de verkoopsom - restantschuld
Nee
24 maanden
Geen
Niet mogelijk
100% getaxeerde marktwaarde – restschuld – 2% verkoopkosten
Taxatierapport of waardeverklaring met een maximale verkooptermijn van 6 maanden, het saldobiljet huidige hypotheek, eigen middelen voor 12 maanden
Verkoopakte oude woning, saldobiljet huidige hypotheek, eigen middelen voor 12 maanden
Verkoopakte oude woning, saldobiljet huidige hypotheek Eigen middelen voor de periode met dubbele lasten. Geen eigen middelen indien transport oude woning binnen 3 maanden
6 maanden bruto last of werkelijke last middels berekening
Rente + Aflossing
Mogelijk
Maximale hypotheek excl. overbrugging € 1.000.000
97% verkoopovereenkomst - restschuld
Nee
30 maanden
€ 500
Mogelijk, ook als de verstrekking >80% is
90% marktwaarde taxatierapport of Calcasa of verkoopopdracht (laagste) - restschuld
Restschuld, taxatie, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Verkoopakte, schuldrest, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Verkoopakte, schuldrest, eigen middelen t.b.v. dubbele lasten. Nt. bij aankoop nieuwbouw en grote verbouwing gelden mogelijk andere regels
Aantonen 12 maanden dubbele lasten in liquide middelen of middels inkomenstoets
Rente + Aflossing
Mogelijk
Alles is voorlegbaar, maximale hoofdsom € 250.000 / 110% waarde woning / verkoopprijs minus restschuld zonder ontbindende voorwaarden, zie gids p. 37
100% verkoopprijs – restschuld
Ja, op individuele basis afwijking mogelijk
24 maanden
Geen
Alleen een aflopend krediet (AK)
90% marktwaarde taxatierapport / waarde verklaring / woz of verkoopopdracht (laagste) – restschuld
Taxatierapport, WOZ, verkoopopdracht, restschuld, waarde polis/SEW
Verkoopovereenkomst, restschuldopgave, waarde polis/SEW
Verkoopovereenkomst, restschuldopgave, waarde polis/SEW
6 maanden
Alleen rente
Mogelijk zie gids p. 36
Maximaal € 3.000.000
100% van de verkoopprijs - restschuld
Nee, wel onderbouwen
24 maanden
Geen
Mogelijk
90% van getaxeerde waarde - rustende hypotheek
Gevalideerd taxatierapport
Verkoopovereenkomst
Verkoopovereenkomst
12 maanden of verwachte verkooptermijn
Alleen rente
Niet mogelijk
Geen maximum
98% van de verkoopprijs - restschuld
Nee, wel onderbouwen
24 maanden
Geen
Mogelijk indien inlossing noodzakelijk voor de verstrekking
90% van de marktwaarde - restschuld
Verklaring verkopend makelaar met waarde en verkooptermijn + EM o.b.v. deze verklaring, restschuldopgave
Verkoopakte, restschuldopgave + EM voor 12 mnd of o.b.v. de verkooptermijn
Verkoopakte, restschuldopgave + EM zo nodig
6 maanden, tenzij aantoonbaar korter
Alleen rente
Nee
Maximale hypotheek excl. overbrugging is € 1.000.000,-.
97% van de verkoopprijs - restantschuld
Nee
12 maanden
N.v.t.
Mogelijk
Mogelijk, max overbrugging is 80% van de verwachtte overwaarde
schuldrestopgave, waardebepaling onderpand (verklaring makelaar, WOZ, Calcasa, verkoopakte of taxatie)
Schuldrestopgave, verkoopakte
Schuldrestopgave, verkoopakte
Bestaand = 6 maanden, nieuwbouw = 12 maanden (tenzij verwachte opleverdatum later is)
Alleen rente
Rente en aflossing (werkelijke lasten)
€ 1.000.000 excl. overbruggingshypotheek
98,5% van verkoopprijs - restschuld huidige hypotheek
Nee
24 maanden
Geen
Niet mogelijk
90% van de marktwaarde - restschuld
Gevalideerd taxatierapport of WOZ-beschikking, saldobiljet huidige hypotheek, recent overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek en bewijs EM 12 maanden (of langer afhankelijk van de opleverdatum)
Verkoopovereenkomst, gevalideerd taxatierapport of WOZ, saldo huidige hypotheek, recent overzicht lasten huidige hypotheek en bewijs EM voor 12 maanden dubbele lasten (of langer afhankelijk van de opleverdatum)
Verkoopovereenkomst, saldo huidige hypotheek, recent overzicht lasten huidige hypotheek en bewijs EM voor periode passeren aan te kopen woning en te verkopen woning
12 maanden
Alleen rente
Niet mogelijk
Maximaal € 1.000.000 (overbrugging en oude woning tellen niet mee), maximaal 100% van de stichtingkosten
100% van de verkoopprijs - huidige restschuld
100% van de verkoopprijs - restschuld - verkoopkosten
24 maanden
Geen
Niet mogelijk
90% van de marktwaarde - restschuld
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopopdracht verkopend makelaar, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt bereke
Gevalideerd taxatierapport, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, verkoopovereenkomst, bewijs eigen middelen voor 12 maanden dubbele lasten (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Verkoopovereenkomst, recente restschuldopgaaf huidige hypotheek, overzicht maandelijkse lasten huidige hypotheek, bewijs eigen middelen tot passeerdatum aan te kopen woning (let op: rente over overbrugging wordt berekend tegen 5%)
Dubbele maanlasten moeten worden aangetoond voor minimaal 12 maanden
Alleen rente
Alleen rente
€ 1.000.000 exclusief overbruggingskrediet
98%
Nee
24 maanden
Geen
Mogelijk
98%
Diverse bewijsstukken mogelijk; zie gids p. 48
Getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verlopen
Getekende verkoopovereenkomst waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verlopen
Duurzaamheid
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K/A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Nee
Ja
Koop/aanneemovereenkomst
Gecertificeerd energielabeladviseur dient aan te tonen dat er sprake is van een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt
Garantie waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is
NHG volgend
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Conform NHG
Ja, Energie Prestatie Coëfficiënt-rapport (EPC) aanleveren
Ja, Het (gezamenlijke) toetsinkomen moet minimaal € 33.000,- bedragen en een energieprestatiegarantie moet zijn afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar
Conform NHG
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja, wisselende opslag
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja
Specificatie van de EBV (in taxatierapport of los) of bij nieuwbouw een bouwbesluit 2015
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Garantie van de bouwer/hoofdaannemer ten aanzien van de energieprestatie van minimaal 10 jaar (onderdeel van de K/A ovk)
Ja
Ja
Conform NHG
Een door een gecertificeerde energielabeladviseur afgegeven rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan 0 is afgegeven
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Nee
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Specificatie EBV
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Ja
Ja
Aantonen energiebesparende maatregelen
Rapport waaruit blijkt dat een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven of K-A ovk bij nieuwbouw waaruit dit blijkt
Hoofdaannemer dient een energieprestatiegarantie af te geven voor minimaal 10 jaar
Nee
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Mogelijk. Meerwerkspecificatie
Gecertificeerd energielabeladviseur dient aan te tonen dat er sprake is van een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt
Garantie (van minimaal 10 jaar) waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is
Ja
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Ja, getekende koop/aanneemovereenkomst
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Ja
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Conform NHG
Ja
Mogelijk, stukken waaruit de aankoop van een woning blijkt met energielabel A++ of hoger of een EPC van maximaal 0,6, of bij woningverbetering stukken waaruit de energiebesparende maatregelen conform TRHK blijken
Mogelijk, stukken waaruit blijkt dat de klant een energieneutrale woning koopt
Mogelijk, stukken waaruit blijkt dat de klant een Nul-op-de-Meter-woning koopt met energieprestatiegarantie voor 10 jaar
Ja