Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
Aanbieders
De Nederlandse
Dynamic Verhuurhypotheek
SolidBriQ BasiQ
SolidBriQ UniQ
Lloyds Bank Verhuurhypotheek
Investeringshypotheek
Woningverhuur Hypotheek
Algemeen
50% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% MW
Kwartaal variabel, 1, 2, 3, 5, 7 en 10 jaar
110%
150%
€ 1.500.000 tot 85% MW € 2.000.000 tot 80% MW € 2.500.000 tot 75% MW € 4.000.000 70% MW
85% MW
€ 100.000
75% MW
Geen
€ 7.500.000
5
Geen maximum
Annuitaire, Aflosvrij
Tot 80% MW
Verstrekkingen boven de 80% MW max 30% aflosvrij
Professionele belegger
35 jaar
Toegestaan
Maximaal 20% van het laagste van de koopsom of waarde voor verbouw, met een maximum van € 75.000
6 maanden
Niet mogelijk
Nee
Nee
Bij ICR vanaf 125% tot 150%, zie gids p. 9
Bij ICR vanaf 125% tot 150%, zie gids p. 9
Niet mogelijk
10% oorspronkelijke hoofdsom
Niet toegestaan
Niet toegestaan
3 maanden
3 weken
3 maanden
0,25% per maand bij hogere rente
Niet mogelijk
A of A1 hersteld of afgelost codering op voorlegbasis
1% van hypotheekbedrag, na getekend definitief aanbod
Inkomen uit verhuur en vermogen, bij een ICR vanaf 125% tot 150%, geen WW inkomen
N.v.t.
Niet mogelijk
Toegestaan
Onbepaalde tijd of type 1 met een niet tijdelijk doel
t/m 50%, t/m 60%, t/m 70%, t/m 80% en t/m 90% MW
1, 3, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar
Basisberekening: geen eisen voor DSCR. Maatwerkberekening: DSCR 120%
n.v.t.
€ 1.000.000
90% MW
n.v.t., voor leningen kleiner dan € 100.000 kost het € 900
Niet mogelijk
4
€ 1.000.000
3, tenzij aanvragers in gemeenschap van goederen getrouwd zijn en op basis daarvan kredietnemer moeten worden.
4
Annuïtaire, Lineaire, Aflosvrij
Tot 50% marktwaarde in verhuurde staat
In lijn met reguliere woninghypotheken
Alleen consumenten
30 jaar
t/m 2e graad
Geen minimum
Bestaande bouw 6 maanden, nieuwbouw 18 maanden
Bestaande bouw te verlengen met 6 maanden, nieuwbouw te verlengen met 6 maanden, na verlenging is er geen rentevergoeding mogelijk op het uitstaande saldo
Ja (Caribisch Nederland uitgesloten)
NWWI, Dynamis (wordt op termijn uitgebreid)
Huurcontract getekend? Zo niet, dan 50% markthuur blijkend uit taxatierapport. Zo ja, bij Basis 100% huurinkomsten, bij Maatwerk 80% huurinkomsten
Huurcontract getekend? Zo niet, dan 50% markthuur blijkend uit taxatierapport. Zo ja, bij Basis 100% huurinkomsten, bij Maatwerk 80% huurinkomsten
Minimaal € 10.000
10% per kalenderjaar van het oorspronkelijk geleende bedrag, bij verkoop, bij overlijden geldnemer en de nabestaanden binnen 6 maanden na overlijden de Lening terugbetalen, op de renteherzieningsdatum, gedwongen verkoop die geen gevolg is van het verwijtb
Toegestaan t/m 2e graad. Als het pand (al dan niet gedeeltelijk) aan familie verhuurd gaat worden mag het inkomen uit verhuur dat door familie wordt betaald worden meegerekend.
Niet mogelijk
4 maanden
3 weken
Met 2 maanden kosteloos te verlengen
n.v.t.
Mogelijk als vóór 2013 afgegeven, na 2013 afgegeven niet toegestaan
Niet toegestaan
1% van de hoofdsom na verlenging
Inkomenscomponenten volgens standaard hypotheekberekening, huurinkomsten afhankelijk van welke berekening wordt toegepast.
Basisberekening: geen minimaal inkomen, maatwerkberekening: 1 aanvrager € 36.000, 2 aanvragers € 45.000
Mogelijk
Migranten mogen aanvragers zijn, mits ze tijdens de hele aanvraag in Nederland wonen. Huurders mogen ook migranten zijn, mits het huurcontract voldoet aan de eisen.
Een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd, een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, een document “Duurzaam verblijf burgers van de Unie”, een verblijfsvergunning in Nederland voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de
t/m 50%, t/m 55%, t/m 60%, t/m 65%, t/m 70%, t/m 75%, t/m 80%
1, 3, 5, 7, 10, 12, 15 en 20 jaar
Minimaal 110%
Minimaal 125% Indien ICR lager is dan 150% dient aanvullend inkomen verhuur of vermogen te worden aangetoond
€ 2.500.000
80% MW
€ 100.000
Niet mogelijk
n.v.t.
€ 5.000.000
5
n.v.t.
Annuitaire, Lineaire, Aflosvrij
Max 75% MW
n.v.t.
Professionele belegger
30 jaar
Niet mogelijk
Max. € 75.000 en 25% van de marktwaarde na verbouwing
6 maanden
n.v.t.
Heel Nederland, aardbevingsgebied is uitgesloten
Shortlist SolidBriQ
Bij ICR tussen de 1,25 en 1,50
Bij ICR tussen de 1,25 en 1,50
Alleen onderhandse verhoging
Max. 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Offerte 3 maanden
Tot 2 weken na uitbrengen offerte
3 maanden
0,25% per maand
Niet mogelijk
Niet toegestaan
1% van de hoofdsom na acceptatie offerte + eventuele bereidstellingsprovisie
Additioneel huurinkomsten of vermogen
N.v.t.
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Nederlands, EU lidstaat, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Verenigd Koninkrijk met verblijfsvergunning volgens artikel 50. Overige nationaliteiten o.b.v. verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of langdurig ingezetene of duurzaam verblijf
t/m 50%, t/m 55%, t/m 60%, t/m 65%, t/m 70%, t/m 75%, t/m 80%, t/m 85% marktwaarde
1, 3, 5, 7, 10, 12, 15 en 20 jaar
Minimaal 110; Minimaal 125% indien er sprake is van onderpanden met kamerverhuur, short stay, gemeenschappelijke leeftruimtes of onderverhuur
Minimaal 125%; Minimaal 150% indien er sprake is van onderpanden met kamerverhuur, shortstay, gemeenschappelijke leefruimtes of onderverhuur. Indien ICR lager is dan 150% dient aanvullend inkomen verhuur of vermogen te worden aangetoond
€ 2.500.000
85% MW
€ 100.000
Mogelijk
n.v.t.
€ 5.000.000
5
n.v.t.
Annuitaire, Lineaire, Aflosvrij
Max 75%. MW 80% MW bij rvp < 5, DSCR min 1,25 en ICR min 1,5 (additioneel inkomen bij ICR
n.v.t.
Professionele belegger
30 jaar
Mogelijk
Max. € 75.000 en 25% van de marktwaarde na verbouwing
6 maanden
n.v.t.
Heel Nederland, alleen kern aardbevingsgebied is uitgesloten
Shortlist SolidBriQ
Bij ICR tussen de 1,25 en 1,50
Bij ICR tussen de 1,25 en 1,50
Alleen onderhandse verhoging
Max. 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Minimaal 2 andere panden aan derden verhuurd
Minimaal 50% MW verhuurd zijn
Offerte 3 maanden
Tot 2 weken na uitbrengen offerte
3 maanden
0,25% per maand
Niet mogelijk
Niet toegestaan, ingeloste A of A1 codering kan worden voorgelegd
1% van de hoofdsom na acceptatie offerte + eventuele bereidstellingsprovisie
Additioneel huurinkomsten of vermogen
N.v.t.
Niet mogelijk
Mogelijk
Nederlands, EU lidstaat, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Verenigd Koninkrijk met verblijfsvergunning volgens artikel 50. Overige nationaliteiten o.b.v. verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of langdurig ingezetene of duurzaam verblijf
50% - 75% MW
1, 5, 6, 10, 15 en 20 jaar
125%
n.v.t.
€ 1.000.000
75% MW
€ 75.000
n.v.t.
5
€ 2.000.000
2
5
Annuitaire, Lineaire, Aflosvrij
Tot 50% MW
Geen beperkingen
Consument
30 jaar
Niet toegestaan
Geen minimum
Bestaande bouw 12 maanden, nieuwbouw 24 maanden
Maximaal 6 maanden
Ja
Ja, mits gevalideerd NWWI, Dynamis
80% netto huur
80% netto huur
€ 10.000
15% oorspronkelijke hoofdsom
Toegestaan, huur wordt niet meegenomen
Niet toegestaan
3 maanden
3 weken
3 maanden
0,25% per maand bij hogere rente
Voorleg basis
Niet toegestaan
Geen
Minimaal toetsinkomen € 30.000, inkomenscomponenten gelijk aan Lloyds Bank Hypotheek
€ 30.000
Mogelijk
Toegestaan
Minimaal 1 jaar wonen en werken in Nederland, zie gids p. 14
80% MW
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 jaar
n.v.t.
n.v.t.
€ 500.000
80% MW
€ 70.000
n.v.t.
4
€ 1.000.000
4
Geen maximum
Annuitaire, Lineaire, Aflosvrij
Tot 50% MW
Verstrekking boven de 50% MW , meerdere binnen 10 jaar annuitaire aflossen of 30 jaar lineaire
Consument
30 jaar
t/m 2e graad
Minimaal € 7.500
Bestaande bouw 12 maanden, nieuwbouw 24 maanden
Niet mogelijk
Ja
Ja, mits gevalideerd NWWI,TVI Taxateurs Unie
50% netto huur
80% netto huur
€ 15.000
15% oorspronkelijke hoofdsom
Toegestaan, huur wordt niet meegenomen
Toegestaan
4 maanden
3 weken
Niet toegestaan
n.v.t.
Mogelijk
Niet toegestaan
Geen
Minimaal toetsinkomen € 30.000, loondienst onbepaalde tijd en zelfstandige > 3 jaar
€ 30.000
Mogelijk
Toegestaan
Zie gids p. 20
50% - 70% - 80% MW
Kwartaal variabel, 1, 5, 7, 10 en 20 jaar
n.v.t.
n.v.t.
€ 300.000
80% MW
€ 70.000
n.v.t.
4
€ 750.000
2
5
Annuitaire, Lineaire, Aflosvrij
Tot 60% MW
Geen beperkingen
Consument
30 jaar
t/m 2e graad
Minimaal € 1.000 tot maximaal 20% MW na verbouw
Bestaande bouw 12 maanden, nieuwbouw 24 maanden
Niet mogelijk
Ja
Gevalideerd NWWI en Taxateur Unie, taxateur RICS, Dynamis, NRVT
50% netto huur
80% netto huur
€ 5.000
15% oorspronkelijke hoofdsom
Toegestaan
Niet toegestaan
4 maanden
2 weken
5 maanden
0,25% per maand bij hogere rente
Mogelijk
A of A1 hersteld of afgelost codering
Geen
Geen minimum, zie voor inkomenscomponenten, gids p. 19
Geen minimum
Mogelijk
Toegestaan
Zie gids p. 10