FAST inlog adviseur | contact

De kunst van het schrijven van een goede voorlegger

Het is een kunst op zich om een goede voorlegger te schrijven, is onze ervaring op de Voorbespreekdesk. Dagelijks krijgen wij vragen met betrekking tot aanvragen voor een hypotheek met daarin bepaalde afwijkingen. Daarop stellen wij de vraag een toelichting te schrijven met een cijfermatige onderbouwing, zodat de geldverstrekker de situatie goed kan beoordelen. Deze stap gaat vooraf aan de aanvraag met volledig dossier. In deze fase kan er een goede inschatting gemaakt worden of een dossier geaccepteerd wordt of niet. Volledige zekerheid kan uiteraard pas gegeven worden als het volledige dossier beoordeeld is.

Maar hoe maakt u een goede toelichting en waaraan moet de toelichting voldoen?

Stel u zelf de volgende drie vragen:

  1. Wat is de afwijking ten opzichte van het acceptatiebeleid?
  2. Wat is het risicoverhogende effect hiervan?
  3. Wat is risicobeperkend?

Hoe schrijft u een voorlegger? Beschrijf de huidige situatie van de klant en neem de antwoorden op de drie vragen mee in uw verhaal. Ik heb hier een concreet voorbeeld uitgeschreven.

Edwin Kuiper - Voorbespreekdesk