FAST inlog adviseur
maandag, 07 maart 2022 13:59

Bij NIBC Direct heeft u nu de mogelijkheid om zuiver over te sluiten tegen werkelijke lasten. Zo bieden zij uw klanten meer kansen.

Er is sprake van zuiver oversluiten wanneer iemand de hypotheek oversluit, in de eigen woning blijft én de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de af te lossen bestaande hypotheek en alle oversluitkosten.

Voorwaarden:

  • Maximale hypotheek: de maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan de kosten van de huidige hypotheek + vergoedingsrente + oversluitkosten.

  • Werkelijke maandlast: de nieuwe werkelijke maandlast van de lening moet altijd gelijk of lager zijn dan de maximale financieringslast conform de TrHK. Daarnaast moet de nieuwe werkelijke maandlasten lager of gelijk zijn aan de huidige werkelijke maandlasten.

  • Aflosvrij: het aflosvrije gedeelte in de bestaande hypotheek mag niet verhoogd worden.

  • Rentevastperiode: minimale rentevastperiode van 10 jaar, of gelijk aan de resterende looptijd van het leningdeel indien deze korter is.