Werken bij FlexFront? | contact
vrijdag, 02 juli 2021 08:50

De NRVT heeft de introductie van het nieuwe model taxatierapport uitgesteld van 1 juli naar 1 oktober 2021. Dat betekent dat het model taxatierapport 2018 voorlopig in gebruik blijft. 

In het artikel Obvion | Taxaties kunt u lezen hoe Obvion omgaat met taxaties vanaf 1 juli 2021.

 

Per 1 juli wijzigt NHG haar beleid op enkele punten. Ook Obvion past haar beleid aan:

  • BKR registratie RN3 + PLA (praktische laatste aflosdatum) met dezelfde datum
    Geldt deze BKR registratie voor uw klant? Obvion accepteert dat wanneer de aanvrager de brief van NHG kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking van de restschuld tegen finale kwijting zonder dat daarbij sprake is geweest van een betalings- of afkoopregeling.
  • Hypotheekrenteaftrek
    Ook voor leningen met NHG houdt Obvion vanaf 1 juli 2021 in de inkomsten- en lasten toetsing rekening met het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek (voor leningen zonder NHG doen we dat al vanaf 1 januari). Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt. Obvion doet dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek kan dragen. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1.