FAST inlog adviseur | contact
woensdag, 02 november 2022 13:00

Woonnu heeft een nieuwe acceptatiegids en productkaart (versie oktober 2022).

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

Beoordeling hoogte overbruggingskrediet

Aanpassing: De hoogte van het overbruggingskrediet bedraagt maximaal 98% van de verkoopprijs als de woning verkocht is. Als de woning nog niet definitief verkocht is, bedraagt de hoogte van het overbruggingskrediet maximaal 90% van de marktwaarde.
Toevoeging: Als er in de verkoopopdracht sprake is van een te verwachten verkoopopbrengst en een vraagprijs of ‘bieden vanaf’-prijs, dan wordt er uit gegaan van de laagste waarde.

De meeneemregeling
Toevoeging: Als de rente van de lening(en) wordt meegenomen naar een nieuwe woning, terwijl de oude woning nog niet verkocht is, wordt de rente van de lening(en) op de oude woning omgezet naar het dan geldende tarief voor een rentevaste periode van 1 jaar. Deze lening wordt bij verkoop afgelost.

Woonnu acceptatiegids
Woonnu productkaart