FAST inlog adviseur | contact

SolidBriQ | Loyaliteitsprogramma

Indien het uitstaand hypotheeksaldo bij SolidBriQ minimaal € 750.000 bedraagt, geniet de klant de volgende voordelen:

  1. Rentekorting van 0,05% over het uitstaand hypotheeksaldo bij SolidBriQ
  2. Gebruik maken van de Portfolio Groeifaciliteit

 

Het uitstaand hypotheeksaldo is bepalend of een klant in aanmerking komt voor het loyaliteitsprogramma. Wanneer het uitstaand hypotheeksaldo daalt, met als gevolg dat de minimale drempel niet meer wordt behaald, vervallen de voordelen per direct. Vice versa werkt dit ook wanneer het uitstaand hypotheeksaldo stijgt en waarbij als gevolg van de stijging de minimale drempel van het loyaliteitsprogramma wordt bereikt. Vanaf de eerstvolgende maand nadat de minimale drempel van het loyaliteitsprogramma is bereikt, ontvangt de klant de rentekorting over het uitstaand saldo en kan de klant gebruik maken van de Portfolio Groeifaciliteit.

 

Het loyaliteitsprogramma is alleen van toepassing op één klant of op één onderneming. Combinaties van natuurlijke personen en/of ondernemingen zijn uitgesloten van het loyaliteitsprogramma.