FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 29 april 2022 16:59

Het was bij Lloyds Bank al mogelijk om energiebesparende voorzieningen (EBV) mee te nemen in de hypotheek. Vanaf 2 mei 2022 geldt dit ook voor het energiebespaarbudget (EBB).

Wat zijn de voorwaarden?

Voor beide soorten regelingen geldt:

  • De maximale hypotheek mag volgens de huidige regels 100% van de marktwaarde van de woning zijn. Of uw klant dat maximale bedrag mag lenen, hangt ook van het inkomen af. Een extra bedrag lenen voor het verduurzamen van de woning? Dan mag de totale hypotheek niet meer zijn dan:
    • NHG: 106% van de marktwaarde van de woning. In 2022 is de grens voor een hypotheek met NHG €355.000. Bij verduurzaming is dit bedrag maximaal 6% hoger (€376.300).
    • Niet-NHG: 90% van de marktwaarde van de woning.
  • Bij het energiebespaarbudget (EBB) gaat Lloyds Bank uit van de marktwaarde van de woning voor verbouwing en bij energiebesparende voorzieningen (EBV) van de marktwaarde van de woning na verbouwing.
  • Is de maximale hypotheek die uw klant op inkomen kan krijgen bereikt? En is er dus eigenlijk geen geld voor energiebesparende maatregelen? Dan mag Lloyds Bank uw klant toch €9.000 extra lenen bovenop de maximale hypotheek. Uw klant moet dan wel minimaal een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen hebben van €33.000.
  • Uw klant mag het extra bedrag alleen aan energiebesparende maatregelen besteden.