FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 06 mei 2021 12:14

Onze Intermediair Service Desk krijgt regelmatig vragen over MUNT Hypotheken. We hebben de top 5 van de meest gestelde MUNT vragen voor u op een rij gezet.

 

Dit is MUNT Hypotheken:

1. Is het bij MUNT Hypotheken mogelijk om een consumptieve opname te doen?

Uw klant kan (een deel van) de MUNT Hypotheek gebruiken voor consumptieve bestedingen als het totale hypotheekbedrag lager is dan 80% van de marktwaarde van de woning. Consumptieve bestedingen zijn alle uitgaven die geen verband houden met het verkrijgen of vergroten van de eigendom van de woning, of met het herfinancieren van de bestaande hypotheek. Het consumptieve deel moet blijken uit de documenten. NHG: Consumptief gebruik van de hypotheek is niet mogelijk.

 

2. Klanten willen een verbouwing meefinancieren, wordt deze verplicht in bouwdepot gehouden?

Bij een verbouwing of een investering in energiebesparende voorzieningen is een bouwdepot verplicht in de volgende situaties:

 • De hypotheekaanvraag is gebaseerd op een marktwaarde na verbouwing
 • De verbouwing of investering wordt getoetst volgens de financieringslasttabellen voor hypothecair krediet waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is
 • De hypotheek is hoger dan 80% van de marktwaarde van de woning vóór verbouwing
 • De woning heeft achterstallig onderhoud
 • De woning heeft geen primaire voorzieningen, zoals een keuken of badkamer

 

3. Klanten sluiten een overbrugging maar hebben onvoldoende eigen middelen voor het aantonen dubbele lasten, kunnen deze worden meegefinancierd uit de overbrugging?

Dubbele lasten mogen onbeperkt uit overbrugging worden meegefinancierd, er wordt rekening gehouden met de bijleenregeling. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met de maximaal te verstrekken overbrugging.

Bij een niet verkocht onderpand is dat 90% Calcasa of getaxeerde marktwaarde minus de restschuld of in geval een verkocht onderpand is dat 97% van de verkoopprijs minus restschuld.

 

4. Is het mogelijk een consumptief krediet/lening af te lossen door middel van een overbrugging?

Uit de overbrugging mogen consumptieve leningen onbeperkt worden afgelost, er wordt rekening gehouden met de bijleenregeling. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met de maximaal te verstrekken overbrugging.

Bij een niet verkocht onderpand is dat 90% Calcasa of getaxeerde marktwaarde minus de restschuld of in geval een verkocht onderpand is dat 97% van de verkoopprijs minus restschuld.

 

5. Hoe lang zijn de stukken geldig?

Geldigheid stukken, aanvraag met NHG > datum uitbrengen bindend aanbod:

 • Inkomensgegevens maximaal 3 maanden oud
 • Inkomensverklaring Ondernemer maximaal 6 maanden oud
 • Aantonen eigen middelen maximaal 3 maanden oud
 • Restschuld huidige hypotheek* bij oversluiting 3 maanden oud

Geldigheid stukken, aanvraag zonder NHG > datum van de aanvraag:

 • Inkomensgegevens maximaal 3 maanden oud
 • Inkomensverklaring Ondernemer maximaal 6 maanden oud
 • Aantonen eigen middelen maximaal 3 maanden oud
 • Restschuld huidige hypotheek* bij oversluiting 3 maanden oud

 

* Er is een nuance verschil in het aantonen van restschuld tussen overbruggen en oversluiten. Het wezenlijke verschil is het woordje 'recent'. Met recent wordt bedoeld niet ouder dan 3 maanden. Bij een oversluiting is dit aan de orde en betekent dit dat de restschuldopgave niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Voor een overbrugging geldt deze eis niet en kan er worden volstaan met de jaaropgave of bijvoorbeeld aangifte IB.