FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 29 april 2021 10:03

MUNT Hypotheken heeft een beleid voor bijzondere arbeidsrelaties. Als uw klant promovendus is, arts in opleiding, politicus of geestelijke, dan wordt hun (tijdelijke) contract beoordeeld als een vast dienstverband. Bij deze beroepsgroepen is het namelijk gebruikelijk dat er sprake is van een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Er zijn veel beroepsgroepen waar werknemers met tijdelijke contracten een intentieverklaring kunnen krijgen, maar in deze specifieke sectoren is dat nooit het geval.

Wanneer er sprake is van een tijdelijk contract zonder intentieverklaring wordt het inkomen normaal gesproken als flexwerker beoordeeld. Er wordt dan getoetst met het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar of de uitkomst van de arbeidsmarktscan. Maar een arts in opleiding heeft vaak geen arbeidsverleden of werkt misschien net anderhalf jaar wanneer hij een huis wil kopen. Dan wordt het toetsinkomen wel heel laag. En dat is niet heel logisch: van een arts in opleiding of een promovendus weten we dat deze groep een goed toekomstperspectief heeft met een hoger inkomen in het vooruitzicht. Deze groep valt door de regels tussen wal en het schip terwijl ze juist veel potentie hebben. Daarom ziet MUNT Hypotheken, ondanks dat er geen vast contract is, hun inkomen als een vast salaris waarop een hypotheek mag worden aangevraagd.

Wel gelden de eisen dat het salaris marktconform en bestendig moet zijn. Bij deze groepen is dat eigenlijk altijd het geval.

Voorbeeld
Recent kwam een jong stel bij een hypotheekadviseur in Utrecht. Hij heeft een vaste baan, zij werkt als promovendus bij de universiteit. De adviseur dacht onterecht dat hij weinig kon met het salaris van de vrouw. Maar omdat ze een marktconform salaris heeft, telt haar inkomen gewoon mee en kon het stel een mooie hypotheek bij MUNT afsluiten.

De regeling geldt ook voor zogeheten politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, wethouders en Kamerleden. Ook geestelijken, zoals een predikant of een pastoor, vallen binnen de regeling. Het is een kleine groep, waar op jaarbasis maar enkele aanvragen van voorbij komen. Maar ook zij zijn een erg stabiele beroepsgroep waar niet met vaste contracten wordt gewerkt. MUNT Hypotheken ziet voor deze bijzondere arbeidsrelaties het salaris als vast inkomensbestanddeel.