FAST inlog adviseur | contact
maandag, 05 juli 2021 09:45

Vanaf 1 juli wijzigt MUNT Hypotheken de hypotheekgids. Onderstaan vindt u de belangrijkste veranderingen. 

Loonvervangende uitkeringen tellen mee
Heeft uw klant in de afgelopen 3 jaar een tijdelijke loonvervangende uitkering ontvangen, bijvoorbeeld wegens een zwangerschap, werkloosheid of corona? En is deze uitkering inmiddels beëindigd? Dan mag deze uitkering vanaf nu worden meegenomen in de berekening van het driejaarsgemiddelde of het sv-loon in de laatste 12 maanden.

Wachtperiode
De wachtperiode van 6 maanden na het in beheer nemen van de MUNT Hypotheek is voor verhogingen of omzettingen komen te vervallen. De wachtperiode blijft wel gelden voor aanvragen voor het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Minder papierwerk voor kleine Vereniging van Eigenaren (VvE)
Koopt uw klant een appartement? Als er sprake is van een kleine VvE (tot en met 4 woningen), dan hoeft de klant niet meer aan te tonen hoe de vereniging geld opzij zet voor toekomstig onderhoud. Let op: het taxatierapport moet in dit geval vermelden dat de onderhouds- en bouwkundige staat van het pand ‘voldoende’ of ‘goed’ is, tenzij blijkt dat het reservefonds toereikend is voor het herstel en achterstallig onderhoud.  

Minder papierwerk voor hertrouwde klant
MUNT Hypotheken wil alleen stukken zien als ze toegevoegde waarde hebben. Bij een aanvraag zonder NHG hoeft MUNT daarom geen inschrijving van de scheiding of beëindiging van het oude geregistreerde partnerschap meer te zien als uw klant is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

Familie- en vriendenhypotheek
Het was al mogelijk om samen met een vriend(in) een hypotheek af te sluiten als beiden in de woning gaan wonen. Daar maken relatief veel starters in de grotere steden graag gebruik van. Vanaf nu kan een MUNT Hypotheek ook door twee familieleden worden afgesloten, twee zussen bijvoorbeeld, of een moeder en een zoon. 

Naderend pensioen
De 10,5 jaar regel is aangepast: het pensioeninkomen moet nu worden aangetoond als de aanvrager binnen 10 jaar bij het uitbrengen van het hypotheekaanbod de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.