FAST inlog adviseur | contact
dinsdag, 04 juli 2023 15:00

Vanaf 1 juli heeft MUNT Hypotheken een flink aantal verbeteringen doorgevoerd.

Hieronder vindt u de belangrijkste nieuwe voorwaarden:

Private leaseauto
Rijdt uw klant een private leaseauto? En is deze als OA geregistreerd bij BKR? Dan telt dit minder zwaar mee voor de financieringslast van hypotheken zónder NHG. MUNT gaat dan uit van 65% van de geregistreerde leasetermijn bij BKR als het leasecontract op 1 april 2022 of later bij BKR is geregistreerd. Leasecontracten die vóór deze datum zijn geregistreerd, gaan al uit van een servicedeel van 35%. Voor NHG blijft de volledige leasetermijn als financieringslast meetellen, dus ook voor contracten die vóór 1 april 2022 zijn geregistreerd.

Nieuw: het Verbeterbudget (NHG en niet-NHG)
Uw klant kan nu een verbeterbudget aanvragen. Een verbouwingsspecificatie is dan niet nodig voor het verkrijgen van de hypotheek. Uw klant kan dan later bepalen welke verbetering hij aan de woning wil uitvoeren. Ideaal om te gebruiken met een Desktop Taxatie. De regels voor het verplicht aanhouden van een bouwdepot blijven onveranderd (meer dan 90% LTV en/of box 1-toets). Wil uw klant geen bouwdepot? Dan toetst MUNT het verbeterbudget als consumptieve besteding.

Contract voor bepaalde tijd met intentie én een toekomstige salarisverhoging?
Wie in vaste dienst is, kon bij MUNT al een toekomstige salarisverhoging meenemen. Dat geldt nu ook voor klanten met een contract voor bepaalde tijd als zij een intentieverklaring kunnen laten zien die aangeeft dat de werkgever de werknemer in vaste dienst wil nemen. Ook is een salarisverhoging binnen 6 maanden op basis van een definitieve CAO nu toegestaan. Is uw klant in dienst bij een bedrijf van familie? Dan blijft het meenemen van een toekomstige salarisverhoging uitgesloten.

Nog maar kort in Nederland? Toch een hypotheek
Woont of werkt uw klant korter dan 12 maanden in Nederland? En is het inkomen nodig voor het verkrijgen van de hypotheek? Dan kan hij nu ook een MUNT Hypotheek aanvragen. In dat geval is de verstrekking wel beperkt tot maximaal 90% LTV. Let op: expats, diplomaten en ambassademedewerkers kunnen geen MUNT Hypotheek sluiten.

Hypotheek, een lening voor je huis
MUNT hanteert als voorwaarde dat een lening voor een huis die niet bij een Nederlandse kredietaanbieder loopt, hypothecair moet zijn ingeschreven. Dit geldt dus ook voor een lening voor de eigen woning bij familie. Wilt u geen hypothecaire inschrijving? Dan ziet MUNT dat als een consumptieve opname, die ook als zodanig wordt getoetst.

Biobased bouwen is de toekomst
MUNT heeft een groot groen hart. Het MUNT Bos floreert met ruim 40.000 bomen en dat MUNT ook houten woningen financiert is inmiddels algemeen bekend. Maar wat nog niet iedereen weet is dat MUNT ook woningen financieren die ‘biobased’ gebouwd zijn. Dit zijn woningen die vervaardigd zijn uit bouwmaterialen die gemaakt zijn van biologisch materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Deze manier van bouwen zorgt voor een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Daar draagt MUNT graag aan bij!

Hypotheekgids MUNT Hypotheken juli 2023