FAST inlog adviseur | contact
maandag, 22 augustus 2022 12:00

Per augustus 2022 is er een nieuwe update van de hypothekengids van Vista Hypotheken.

Vista Hypotheken heeft het volgende gewijzigd:

  • Overbruggingsbeleid: Ze beschouwen de oude woning als definitief verkocht zodra de wettelijke bedenktijd (na ondertekening koopakte) is verstreken. In dat geval kan er 98,5% van de verkoopprijs, minus restantschuld van de huidige hypotheek, worden overbrugd. Het verstrijken van de ontbindende voorwaarden is niet langer een vereiste.
  • Nadere toelichting Schenking (9.4). Dit betreft een tekstuele verduidelijking.

Vista Hypotheken gids augustus 2022