FAST inlog adviseur | contact
donderdag, 14 september 2023 12:00

De verkiezingen komen er over een paar maanden aan. Gevolgd door een formatie. En pas dan hebben we weer een missionair kabinet. Hoelang zal dat nog duren? Hopelijk kort. Maar belangrijker nog: wat gaat het nieuwe kabinet doen, specifiek in ons domein de woonmarkt? Laten we daar eens over dromen.

Dromen over een consistent woonbeleid. Dromen over effectief, resultaatgericht beleid dat in het belang van de samenleving is. Dromen over echt doorpakken. Wat zou dat gaaf zijn! 

Dromen over een nieuw kabinet dat:

  • kijkt naar wat écht belangrijk is, in plaats van wat politiek scoort. Een kabinet dat begrijpt dat het niet over henzelf gaat, maar om wat ze voor het land realiseren. Geholpen door een volksvertegenwoordiging met dezelfde constructieve houding;
  • stopt met goedkoop, populistisch en ongenuanceerd scoren over de rug van bijvoorbeeld particulieren die een woning voor verhuur bezitten en daarbij goede intenties hebben; 
  • betere bescherming faciliteert voor huizenkopers en verkopers. Bijvoorbeeld door het bieden mét financieel voorbehoud verplicht te stellen;
  • bij wet een transparant biedingsproces regelt in plaats van dat over te laten aan zelfregulering door makelaars, die belang hebben bij precies het tegenovergestelde;
  • maakt dat hypotheekverstrekkers de ruimte krijgen om klantsituaties écht goed te beoordelen, zonder angst voor politieke boetes;
  • de weg vrijmaakt voor woningbouw op grote schaal; 
  • verduurzaming écht faciliteert. Een voorbeeld: er moeten nog miljoenen muren worden geïsoleerd. Muren waar nu kostbaar gas uit ontsnapt. Maar als het kabinet niet ingrijpt moet een bioloog eerst maanden naar elke spouwmuur gaan loeren of er héél misschien een vleermuis in zit. Hier lijkt me sprake van disbalans; en
  • vooruitkijkt naar 2031 wanneer voor de eerste consumenten de hypotheekrenteaftrek vervalt. En daarop gaat anticiperen om grote fiscale chaos te voorkomen.

Laten we hopen dat deze dromen geen bedrog zijn.