FAST inlog adviseur | contact
vrijdag, 10 november 2023 12:00

Interessant, al die fuzz rondom het begrip ‘advies’. Ooit is de hypotheek door onze autoriteiten aangeduid als een impactvol of complex product, waar uitgebreide advisering een vereiste is. Waar een adviseur een brede verkenning doet in klantbehoeften en marktmogelijkheden, om uiteindelijk het optimale product voor de klant te selecteren. Als dat traject niet gevolgd wordt, is er dan eigenlijk wel sprake van advies?

Natuurlijk is er ook een groep klanten die dat advies niet wil. Die zelf hun keuzes maken. Daarvoor is er een prima alternatief in de vorm van execution only. Daarbij maakt de klant zelf de keuzes, nadat hij/zij middels een kennis- en ervaringstoets heeft aangetoond daartoe bekwaam te zijn. 

Twee smaken
Eigenlijk zijn dit de twee smaken, toch? Voor advies ga je naar een adviseur, en als je het zelf wil doen dan ga je execution only. Als we het zo simpel houden zijn we meteen van die onzinnige en ongelezen vergelijkingskaarten, het kunstmatige onderscheid tussen ‘gebonden’ en ‘ongebonden’ advies en andersoortige misleiding van de consument af. 

Laten we die lijn even doortrekken naar de actuele discussie over advies. Als een consument rechtstreeks bij een bank wil kopen, helemaal prima. Hij gaat naar de bank en wéét dat hij met een hypotheek van die bank naar buiten komt. Maar laten we niet doen alsof daar uitgebreid advies plaatsvindt, want dat is het niet. Misschien wel qua inventarisatie, maar niet qua oplossing. Een keuze uit één is geen keuze. Zonder vergelijk kán het geen advies zijn. 

Rechtstreeks
Partijen zoals de grootbanken, die nu nog ‘gebonden advies’ geven, kunnen prima rechtstreeks zaken met consumenten blijven doen, mits ze die feitelijk misleidende adviessticker eraf halen én veel meer nadruk leggen op distributie via het onafhankelijk intermediair. Daar waar grootbanken echt waarde toevoegen op het schap. Zetten ze en passant ook een mooie stap richting een level playing field maar, veel belangrijker, doen ze het juiste voor de consument. En daartoe zijn ze toch op aard?

Column Michiel van der Linde | Kop - MUNT