Werken bij FlexFront? | inloggen adviseur | contact
donderdag, 18 oktober 2018 10:07

Met ingang van vrijdag 19 oktober 2018 verhoogt Hypotrust de rentes van de Woon Bewust Hypotheek.

Om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen voor de Hypotrust Woon Bewust Hypotheek dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk donderdag 18 oktober 2018, 17:00 uur bij FlexFront aangeleverd te zijn.

In onderstaande tabel de rentelijst per 19 oktober 2018:

Woon Bewust Hypotheek aflosvorm: annuïtair en lineair
Risicoklasse
Rentevasteperiode NHG 0-60% MW 60-85% MW

1 jaar 

1,61%

1,61%

1,69%

5 jaar 

1,62%

1,62%

1,69%

10 jaar 

1,83%

+0,01%

1,83%

+0,01%

1,93%
+0,01%

15 jaar 

2,32%
+0,04%

2,32%

2,44%

20 jaar 

2,46%
+0,05%

2,46%
+0,05%

 2,56%
+0,04%

25 jaar   

2,55%
+0,04%

2,59%
+0,04%

2,67%​

30 jaar 

2,58%
+0,05%

2,59%
+0,04%

2,72%

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.